Algemene voorwaarden

Disclaimer

De website van NaaiatelierEersel.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan gebeuren dat niet alle informatie op deze website actueel, juist en/of volledig is.
De inhoud van deze website is slechts ter informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie (bijvoorbeeld tariefinformatie) worden ontleend. Uitzondering hierop vormen de algemene voorwaarden van NaaiatelierEersel.nl. Op alle producten en diensten van NaaiatelierEersel.nl zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

NaaiatelierEersel.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NaaiatelierEersel.nl.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we gaan zorgvuldig met jouw gegevens om. Wij garanderen dat jouw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij je vragen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Wij verkopen persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.