Artikel 1 – Overeenkomst Strippenkaart

De wekelijkse naailessen duren 1,5 uur. Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden er geen lessen gegeven. Lesgeld wordt tijdens deze periode niet gevraagd. In het naaiatelier is een overzicht aanwezig van de vakanties en feestdagen waar het Naaiatelier Eersel op gesloten is. Hierin staan de details betreffende de data en de betalingen vastgelegd.

Artikel 2 – Aanschaf strippenkaart

Een stripkaart kan contant aangeschaft worden in het Naaiatelier Eersel of middels een betaling op KNAB rekeningnummer: NL50 KNAB 0258 4848 96 ter attentie van Naaiatelier Eersel – I.C. Tummers, onder vermelding van je eigen voor- en achternaam en strippenkaart.

De strippenkaart is 1/2 jaar geldig vanaf de datum de eerste genoten les. Na verstrijken van de geldigheid van de strippenkaart, kunnen de lessen niet meer worden genoten. Restitutie bij een strippenkaart is niet mogelijk. Lessen die over zijn op de strippenkaart na verstrijken van de geldigheid worden niet gerestitueerd worden. De houdbaarheid van de strippenkaart zal verlengd worden als er een vakantieperiode ertussen valt met de lengte van de vakantie.

Artikel 3 – BTW

Over de overeengekomen prijs is 21% B.T.W. geheven.

Artikel 4 – Planning en deelname naailessen

Lessen kunnen één week van te voren worden gereserveerd, dit op basis van beschikbaarheid. Zijn er geen lesplekken beschikbaar in de week, dan wordt de houdbaarheid met van de strippenkaart met twee weken verlengd.

De lessen worden niet gerestitueerd bij ziekte, vakantie of afwezigheid van de cursist of docent.

Artikel 5 – Goed Vakmanschap

Naaiatelier Eersel zal de adviezen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Naaiatelier Eersel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die als gevolg van het gegeven advies kunnen optreden, behoudens haar verantwoordelijkheid naar de wet. Naaiatelier Eersel behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde docente te laten verzorgen.

Artikel 6 – Eigen verantwoordelijkheid

Bij deelname aan de activiteiten blijft de verantwoordelijkheid voor eigen handelen of nalaten bij de cursist zelf. De cursist draagt zelf de verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de deelname. De docent, noch Naaiatelier Eersel zelf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig handelen of nalaten van de cursisten en/of de gevolgen van deelname aan de activiteit.

Artikel 7 – Één team, één taak

“Om succes te hebben, is het voor een team van belang dat de leden bereid zijn om de middelen die ze beheersen te delen om het doel van het team te bereiken.” Dit is ook een uitgangspunt van het Naaiatelier Eersel. Er wordt met respect met elkaar omgegaan door docent en de cursisten. Aanwijzingen van de leraar met betrekking tot veiligheid of de onderlinge omgang tussen cursisten moeten ten allen tijden worden opgevolgd. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

Artikel 8 – Roken

In het Naaiatelier Eersel is niet toegestaan om te roken.

Artikel 9 – Faciliteiten

Cursisten kunnen gratis gebruik maken van de naaimachines in het naaiatelier.
In overleg mag er gebruik worden gemaakt van de lockmachine. Cursisten zorgen zelf voor materialen, zoals stof, garen, ritsen en patroonpapier. Fournituren en garen zijn ook in het naaiatelier te koop.

Naaiatelier Eersel
Willibrorduslaan 24
5521 KC Eersel
Telefoonnummer: 06-13372382
info@naaiateliereersel.nl
www.naaiateliereersel.nl
IBAN nr. NL50 KNAB 0258 4848 96

Laatst gewijzigd op 1 juni 2022